Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony jusupovicdesign.pl.

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

Jusupović Design Joanna Jusupović
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 5361951771
REGON: 387831250

Pojęcia:

Odwiedzający – osoba odwiedzająca stronę jusupovicdesign.pl.

Administrator – firma Jusupović Design Joanna Jusupović

 1. Sposób zbierania danych osobowych
  Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Nabywcę poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, telefoniczny lub formularz kontaktowy, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez administratora strony w czasie wizyty użytkownika na stronie jusupovicdesign.pl. Podanie danych osobowych przez Odwiedzających jest dobrowolne
 2. Zakres zbieranych danych osobowych
  1. Dane Odwiedającego – osoba odwiedzająca stronę jusupovicdesign.pl nie jest zobowiązana do podania danych osobowych. Odwiedzający który dokonuje kontaktu przez formularz kontaktowy zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz imienia.
  2. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie jusupovicdesign.pl – podczas wizyty na stronie jusupovicdesign.pl strona automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku jusupovicdesign.pl w wynikach wyszukiwania. Dane zbierane automatycznie od wszystkich Odwiedzających nie mają charakteru Danych Osobowych. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 3. Cel zbierania danych
  1. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu e-mail, telefonicznego lub przez formularz kontaktowy z jusupovicdesign.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  2. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny witryny jusupovicdesign.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są:
  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. Jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzania transakcji usług oferowanych na stronie jusupovicdesign.pl, odpowiedzi na zapytania Użytkowników oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Udostępnianie danych osobowych
  1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  2. Administrator może udostępnić dane osobowe Odwiedzającego firmie wykonującej druk lub podwykonawcy oferowanych przez Administratora usług w celu realizacji zlecenia.
   Administrator przekaże drukarni lub podwykonawcy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail i/lub numer telefonu). W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Odwiedzającego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  4. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 2. Kontakt
  Administrator będzie się kontaktował z Odwiedzającym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją zlecenia i transakcji sprzedaży usług oferowanych na stronie jusupovicdesig.pl.
  Odwiedzającym będą przekazywane: zamówienie, faktury, a także informacje związane z przebiegiem procesu realizacji zamówienia, jeżeli Odwiedzający przystąpił do takiego procesu
 3. Zmiana danych
  1. Każdy Odwiedzający ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora strony jusupovidesign.pl na adres e-mail: joanna@jusupovicdesign.pl
  2. Odwiedzający może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od jusupovicdesign.pl wiadomości e-mail lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (drukarniom lub podwykonawcą), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi strony jusupovicdesign.pl za pośrednictwem poczty e-mail na adres joanna@jusupovicdesign.pl. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora strony jusupovicdesign.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.
 4. Pliki cookies
  Strona jusupovicdesign.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 5. Zabezpieczenie danych
  Firma Jusupović Design Joanna Jusupović dokłada wszelkich starań, by przekazane przez Nabywców dane osobowe były bezpieczne. W celu ich zabezpieczenia zostały wdrożone procedury wewnętrzne. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora ma dostęp wyłącznie Administrator oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie firmy Jusupović Design Joanna Jusupović.
 6. Odpowiedzialność
  Administrator strony jusupovicdesign.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Odwiedzającym. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec strony jusupovicdesign.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 7. Dane podmiotu zbierającego dane
  Podmiotem zbierającym dane jest firma Jusupović Design Joanna Jusupović.
 8. Zmiany w polityce prywatności
  Administrator strony jusupovicdesign.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie jusupovicdesign.pl na odpowiednio przeznaczonej do tego celu podstronie.